Nazvati
VAGE
BUKOVIĆ!!

040-660-562

BdCAT sestavLOADRITE LR 916 je mikroprocesorski upravljani sistem vaganja, koji se povezuje na hidraulički sistem dizanja utovarivača. Masa u grabilici mjeri se na osnovu hidrauličkog pritiska potrebnog da bi se podigao teret. Hidraulički pritisak mjeri elektronički pretvornik.
Njegov izlazni signal pretvara se u digitalno pokazivanje mase na pokazivaču vage.

KARAKTERISTIKE :

  • Velika točnost vaganja (± 0,2% do 1%) u toku utovara
  • osigurana je dodatnim optičkim i rotacijskim senzorima,
  • kao i automatskom kompenzacijom brzine dizanja grabilice i njihanja utovarivača.
  • Sistem vaganja LR 916 omogućuje utovar do željene mase prema receptu.
  • Kalibracija je brza i jednostavna.
  • Kompaktan i ergonomičan sistem osigurava dugi vijek života i jednostavno korištenje.
  • Interno pamćenje podataka omogućuje ispis pratećih dokumenata vaganja i poruka već na samom utovarivaču.
  • Prijenos podataka na računalo i obratno olakšava rad s bazama podataka i podešavanjima.
  • Nadogradnja programske opreme može se izvesti već na samom utovarivaču.
  • Sistem vaganja LR 916 može se ugraditi na većinu hidrauličkih radnih strojeva za dizanje.